Wat we doen

Door de Wijk, buurt of gebied centraal te stellen bij de geldstromen en het werk  willen wij het vertrouwen terugwinnen in de wijken, in de haarvaten van de samenleving. Wij zijn als initiatiefnemers gepokt en gemazeld in het werken van onderop. Hebben zelf ervaren hoe onze mooie ideeen vaak vooral voer waren voor instituties en mensen of bedrijven van buiten. We zijn niet tegen partijen van buiten, moeten altijd zoveel mogelijk samenwerken, maar we willen dat de Wijk en de Bewoners niet worden vergeten en dat hun talenten worden benut en niet alleen door een vvv-bon aan het einde van het jaar door de plaatselijke vrijwilligerscentrale, nee door serieus werk en geld. Want het kan niet zo zijn dat een wijk zelf geen talenten heeft voor bijvoorbeeld de Branding van de Wijk, voor bijvoorbeeld het groenbeheer, voor bijvoorbeeld de participatietrajecten, voor bijvoorbeeld het transformeren van het buurthuis naar een multifunctioneel zelf te exploiteren gebouw met eigen huurinkomsten en ga zo maar verder....

Marketing voor weRk

Bedrijven of overheden kunnen vaak de mensen in de wijk niet vinden. Daarom promoot St. WerkdoordeWijk de talenten uit de Wijk om zo voor werk door de Wijk te zorgen. We zoeken werk en geldstromen en lobbyen om bewoners en wijkondernemers in the spotlights te krijgen en om het werk door de Wijk ook daadwerkelijk arbeidsrechtelijk (juridisch) en financieel (fiscaal) goed en eerlijk geregeld mogelijk te maken in samenwerking met de wijk- en werkcooperaties 

Bakermat in de wijk

Stichting WerkdoordeWijk is voor alle wijken, buurten en gebieden, die zelf werk voor en door de Wijk willen creƫren en organiseren. Onze bakermat en ontstaansgeschiedenis ligt in de Utrechtse Krachtwijk kanaleneiland. Onze initiatiefnemers hebben 15 jaar lang gewerkt aan de tot standkoming van Krachtstation Kanaleneiland en werken ook samen mee aan de beweging Geldstromen door de Wijk

Projecten

Projecten die op dit moment lopen of projecten waar de foundation funding (geld) voor zoekt en ophaalt zijn:

Wijksfeerbeheer door Trendy
Wijksfeerbeheer door Marokkaanse jongeren uit de Wijk Kanaleneiland via Stichting Trendy . In plaats van afstandelijke beveiligers die de spanningen vaak alleen maar verergeren, komen sociaal slimme jongeren met ervaring en streetcredits door de wijk het sfeerbeheer doen en rommelige winkelcentra stimuleren om leefbaarder te worden.

Vergroening van Kanaleneiland en Overvecht
Voor de nieuwe wijkbeweging  Het Groenwachtersgilde (steden worden bossen en bossen hebben betaalde groenwachters nodig!) wordt door WerkdoordeWijk samen met Milieucentrum Utrecht funding gezocht. Kanaleneiland en Overvecht zijn veel te stenig, en hebben te weinig water buffercapaciteit en teveel last van verhitting. Wijkbewoners leren een nieuw vak in de groenvoorziening. 
 
Werkstation 
WerkdoordeWijk helpt samen met Stichting Ondernemend Kanaleneland (Ondernemersfonds) mee aan het ontwikkelen en opzetten van het Werkstation, waardoor flexibel werken door en voor de wijk mogelijk wordt gemaakt. 

TEgen tweedeling

Door Werk door de Wijk te stimuleren en zelfs op te eisen wordt de toenemende TWEEDELING tegengegaan. Steden als Utrecht en Amsterdam dreigen ontoegankelijk te worden voor lagere inkomensklassen als er niet meer werk door de wijk gedaan gaat worden. De duurzaamheidstransitie biedt een enorme kans om verduurzaming als kans voor werk te gaan zien. Zonnepanelen en electrische (deel)auto's, zaken die nu vaak nog niet bereikbaar zijn voor de niet-hogere inkomens groepen, worden een kans voor de wijken als ze ook geld en werk voor de wijken opleveren, hierdoor wordt de kansarmere straks niet uit meer uit zijn voor zijn familie broodnodige oude dieselauto gepest door de elite, maar juist betrokken bij de grote opgave voor onze toekomst en kinderen. 

Jimdo

You can do it, too! Sign up for free now at https://jimdo.nl/