Over werkdoordewijk

Bakermat in de wijk

Stichting WerkdoordeWijk is voor alle wijken, buurten en gebieden, die zelf werk voor en door de Wijk willen creëren en organiseren. Onze bakermat en ontstaansgeschiedenis ligt in de Utrechtse Krachtwijk kanaleneiland. Onze initiatiefnemers hebben 15 jaar lang gewerkt aan de tot standkoming van Krachtstation Kanaleneiland en werken ook samen mee aan de beweging Geldstromen door de Wijk

Stichting WerkdoordeWijk is een incubator voor Werk en Geldstromen door en voor de Wijk. WerkdoordeWijk helpt momenteel de Wijkcooperatie Kanaleneiland en Wijkcooperatie Overvecht i.o. en helpt mee met de oprichting van het Werkstation: Flexibel werken door en voor de Wijk mogelijk maken vanuit een cooperatief wijkverband. 

mogelijkmakers